Nautinnon nälkää keräämässä

Aika24.05.2016 Paikka​Hotelli- ja ravintolamuseo

Museonäyttelyn tekoprosessin eri vaiheissa on tärkeää, että yleisö osallistuu tulevaa näyttelyn tekemiseen. Yleisön avulla museo saa arvokkaasta muistitietoa, jota voidaan käyttää tutkimuksen lähteenä ja käsikirjoituksen tukena. Museo puolestaan voi avata yleisölle näyttelyn tekoprosessin moninaisuutta ja viestiä näyttelyn tulosta jo ennakkoon. Muistitiedon keruulla lähdettiin tekemään myös Hotelli- ja ravintolamuseon Rakkauden tiloja –näyttelyä Nautinnon nälkää.
 
Miksi muistoja kerätään?
Muistitiedon myötä näyttelyyn halutaan saada kuuluviin yksilön -tässä tapauksessa ravintolakävijän- henkilökohtainen ääni, joka usein puuttuu arkistolähteistä. Muistitiedon avulla pystytään usein myös vahvistamaan ennakkokäsityksiä, joita muista lähteistä tutkijoille on syntynyt.

Haasteena muistojen keruussa on kertoa ihmisille, että pieneltäkin tuntuva muisto voi olla tutkimuksen kannalta arvokas. Muiston ei myöskään tarvitse olla kaukaista historiaa; myös lähihistorian ilmiöt ja tapahtumat ovat kiinnostavia ja tärkeitä tallentaa etenkin tulevaisuutta silmällä pitäen.

Nautinnon nälän muistitiedon keruualustana käytettiin ensisijaisesti Hotelli- ja ravintolamuseon kaikille avointa ravintolamuistojen keruupankkia Restopediaa osoitteessa www.restopedia.fi. Tavoitteena on ohjata ihmiset itse kirjaamaan muistonsa sivuille omilla sanoillaan. Sivuille voi liittää myös kuvia, tekijänoikeudet tietenkin huomioiden. Myös kirjemuistojen lähettäminen on mahdollista; museo skannaa pitkät kirjeet kuviksi ja liittää ne sivuille. Restopediassa olevat muistot ovat kaikkien vapaasti selailtavissa ja käytettävissä.
 
Fokuksessa sateenkaarirakkaus
Nautinnon nälässä tutkitaan ravintolarakkautta myös queer-näkökulmasta. Aihetta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu, joten tartuimme ilolla teemaan. Projektitutkijamme Kati Mustola teki useita osallistavia tutkimuskäyntejä: hän vieraili sateenkaaritapahtumissa, haastatteli niiden osallistujia ja kehotti lisäämään muistoja Restopediaan. Viestimme keruusta myös sosiaalisen median sateenkaarifoorumeille ja esittelimme hanketta radiossa.

Sateenkaarimuistojen mahdollisen arkaluontoisuuden myötä katsottiin tarpeelliseksi höllentää Restopedian sääntöjä: muistojen jättäminen omalla nimellä ei enää ollut pakollista, nimimerkki kävi yhtä lailla.

Sateenkaarimuistojen osalta yksi hedelmällisimmistä muistitietoaineistosta löytyi netin keskustelufoorumeilta, josta löytyi herkullisia ja hyvin kirjoitettuja muistoja etenkin helsinkiläisestä ravintolahistoriasta. Muistojen avulla pääsimme käsitykseen esimerkiksi siitä, millaiset käyttäytymisnormistot ravintolakäyntiin liittyi ja kuka kävi missäkin.
 
Mielikuvakysely teeman terävöittämisen apuna
Käytimme yleisöä hyväksi myös kerätäksemme tietoa siitä, mitä mielikuvia näyttelymme aihe heissä herättää. Toteutimme kyselyn, kun käsikirjoituksen teemat oli suurin piirtein valittu. Kysyimme mm. mitä mieleesi tulee sanasta rakkaus; intohimo; nälkä ja niin edelleen. Saatujen vastausten perusteella tarkensimme näyttelymme näkökulmaa. Yksi poistettavaksi ehdotettu aihealue palautettiin takaisin käsikirjoitusaihioon.

Kuva: Ovensuukyselijät teemanmukaisissa asuissaan Kaapelitehtaan joulutapahtumassa ja the man of the hour. Tarina ei kerro, mitä Pukki tuumasi rakkaudesta ja ravintoloista.
 
Tarvitsemme myös sinun apuasi!
Muistosaldomme oli hyvä, mutta tässä asiassa enemmän on aina parempi. Keruumme on edelleen avoinna: oletko sinä kohdannut rakkautta ravintolassa, todistanut rakastavaisten riidan tai hurmaantunut vaikkapa paahtovanukkaaseen? Kerro se meille osoitteessa www.restopedia.fi.

-Anu