Kenttäpostin mukana kulki koko inhimillisten tunteiden kirjo

Aika07.12.2016 PaikkaLottamuseo

Kenttäposti oli armeijan huollon yksi tärkeä osa, side kenttäarmeijan ja kotirintaman välillä. Vuosien 1941 – 1945 kenttäposti oli perusteiltaan suunnitelmallista huoltotoimintaa.
 
Kenttäposti säännöstö ohjeineen piti sisällään puolustusvoimissa palvelevien kenttäpostioikeuteen ja velvoitteisiin liittyvät asiat sekä ohjeen, miten posti tuli kotiseudulta joukkoihin lähettää. Maksutta kuljetettiin joukoista lähetetyt postikortit ja kirjeet, joiden paino oli enintään 40 grammaa, postiosoitukset sekä tavalliset paketit. Maksutta kuljetus edellytti lähetyksen jättämistä kuljetukseen yksikön kenttäpostin välityksellä.
 
Kenttäpostin kulku oli hidasta. Kirje rintamalta kotiin kulki keskimäärin 5-6 vuorokautta ja kotiseudulta rintamalle 6-7 vuorokautta. Syyt postinkulun hitauteen eivät olleet vain järjestelmässä vaan myös sodan poikkeusoloissa. Postimäärien väitettiin kasvaneen 4-5 kertaisiksi rauhan aikaan verrattuna. Vuosina 1941-1945 lähetettiin kotirintamalta kenttäpostin välityksellä yli 257 miljoonaa kirjettä, 43 miljoonaa postikorttia ja 4,3 miljoonaa pakettia. Vastaavasti joukoista lähetettiin 458 miljoonaa kirjettä kotirintamalle.
 
Kenttäpostia sensuroitiin, valvonta kohdistettiin valtion ulkoista ja sisäistä turvallisuutta vaarantavien tiedonantojen estämiseen. Mikäli tiedonanto ei ollut kirjoitettu vahingoittamisen tarkoituksessa, se poistettiin ja lähetys toimitettiin perille. Sensuuri aiheutti sen, että monissa sota-ajan kirjeissä viljellään runsaasti erilaisia kielikuvia ja kiertoilmauksia.
 
Kenttäpostiliikenne lakkautettiin 4.12.1944 alkaen, kun armeijan kotiuttaminen oli saatu loppuun.

Kuva: Sa-kuva / Kenttäpostikonttori Kuhmossa vuonna 1940