Keräysvaroilla tuettiin kotinsa menettänyttä siirtoväkeä

Aika02.08.2016 PaikkaLottamuseo

Jo ennen talvisodan syttymistä lokakuussa 1939 teki Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta nopeasti päätöksen sosiaalisen avustustoiminnan käynnistämisestä välittömästi. Järjestön avustustyön painopiste siirtyi näin suojeluskuntien avustamisesta yleiselle tasolle. Keskusjohtokunta perusti yhdessä Helsingin lottapiirin kanssa erityisen avustuskeskuksen. Keräyspaikkoja järjestettiin kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin.

Kerätyt, lahjoitetut ja valmistetut vaatteet sekä jalkineet koottiin, lajiteltiin, pakattiin ja lähetettiin edelleen lottapiirien ja paikallisosastojen välityksellä jaettavaksi puutteeseen joutuneille. Suurin tarve oli rajaseudulla, jossa paikalliset lotat avustivat rajan läheisyydestä evakuoituja.
Sota-ajan mukanaan tuomat sosiaaliset haasteet aktivoivat valtion virallisten tahojen lisäksi poikkeuksellisen laajasti erilaisia kansalaisryhmiä hyväntekeväisyystoimintaan mukaan. Erityisesti naisjärjestöjen yhteistoiminnalla yli puoluerajojen oli suuri merkitys avustustoiminnan saralla.

Sotaa käyvä Suomi yritti parhaan kykynsä mukaan kantaa vastuuta yhteiskunnan vähäosaisista. Heikoimmassa asemassa olivat vanhukset ja lapset, jotka sodan vuoksi olivat menettäneet huoltajansa rintamalle tai jääneet isän kaaduttua sotaorvoiksi. Kun yhteiskunnan avustuskoneisto oli ylikuormitettu, tarvittiin yhä enemmän vapaaehtoista sosiaalista huoltotyötä.

Suomen Huolto aloitti Kansanapu-nimisen keräyksen vuonna 1942 tunnuslauseella ”Kansalta kansan hyväksi”. Keräystoimintaa jatkettiin koko sodan ajan ja vielä sen päätyttyäkin aina vuoteen 1949 saakka, jolloin Kansanapu-keräys korvattiin Yhteisvastuu-keräyksellä. Lotta Svärd -järjestö osallistui kaikkiin Kansanavun keräyksiin. Keräysvaroilla tuettiin muun muassa sotainvalideja, sotaleskia, sotaorpoja ja kotinsa menettänyttä siirtoväkeä.

Kuva: Sa-kuva. Pieni evakko vuonna 1939

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/hyvantekevaisyysnaytos-kansanavun-hyvaksi

Lottamuseon erikoisnäyttelyssä Rakkauden tiloja -Avaa sydämesi! kerrotaan, kuinka suureen merkitykseen vapaaehtoinen avustustyö nousi sotaa käyvässä Suomessa. Näyttely aukeaa helmikuussa 2017.