Suomen huolto -järjestäytynyttä lähimmäisen rakkautta sodan aikaisessa Suomessa

Aika17.06.2016 PaikkaLottamuseo

Suomen sotien aikaan siviiliväestön keskuudessa riitti autettavia. Muun muassa sotalesket ja -orvot, sotainvalidit ja siirtoväki tarvitsi kipeästi niin aineellista kuin henkistä tukea. Kaiken kurjuuden ja köyhyyden keskellä kuin ihmeen kaupalla Suomesta löytyi kuitenkin myös auttajia.

Suomen Huolto - Finlands Folkhjälp ry oli jatkosodan ja sitä seuranneiden pulavuosien aikana toiminut keskuselin. Siihen kuului järjestöjä, jotka tekivät vapaaehtoista huoltotyötä apua tarvitsevien kansalaisten hyväksi. Kansalaiset auttoivat toinen toistaan vaikean ajan läpi. Voisi sanoa, että se oli järjestäytynyttä lähimmäisen rakkautta.

Lottamuseon helmikuussa 2017 avattavassa erikoisnäyttelyssä Avaa sydämesi! esitellään Suomen Huoltoon kuuluneita järjestöjä, jotka sodanaikaisissa evakuoinneissa ja sodan jälkeisessä Suomessa kohdistivat sosiaalisen huoltotyönsä apua tarvitseviin naisiin ja lapsiin.

Kuva: Sa-kuva / Evakuointia 1941