Medialle − Till medierna

RAKKAUDEN NIMISSÄ KOHTI SUOMEN JUHLAVUOTTA

Rakkauden tiloja on neljän uusmaalaisen museon – Hotelli- ja ravintolamuseon, Lottamuseon, Teatterimuseon ja Vantaan kaupunginmuseon – yhteinen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden näyttely- ja tapahtumakokonaisuus. Itsenäisyyttä juhlitaan usein sotaa tai valtiomiehiä muistellen, mutta museot halusivat tehdä jotain muuta. Syntyi Rakkauden tiloja -hanke, joka juhlistaa satavuotiasta itsenäistä Suomea esittelemällä rakkauden historiaa kunkin museon oman erikoisalan kautta. Kaikki näyttelyt avataan ystävänpäivänä 14.2.2017. Hanke on hyväksytty Suomi100-ohjelmaan.

Rakkauden ja välittämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa tämän päivän Suomessa ja maailmassa. Rakkaus on tunnetila, johon kaikki pystyvät samaistumaan riippumatta siitä, missä maassa ja kulttuurissa ovat kasvaneet. Neljässä eri näyttelyssä käsitellään rakkauden eri puolia: lähimmäisen rakkautta, romanttista rakkautta, rakkautta ruokaan, rakkautta näyttämöillä… 

Juhlahankkeessa korostetaan rakkauden ja lähimmäisenrakkauden merkitystä yhteiskunnassa. Näyttelyiden lisäksi museot järjestävät oheistapahtumia yksin ja yhdessä, aitoina kohtaamisina sekä sosiaalisessa mediassa. Rakkauden tiloja -nettisivut ja -somekanavat ovat jo avoinna. Niillä pääsee syventymään rakkausteemoihin jo etukäteen sekä seuraamaan näyttelyiden valmistumista. 

Rakkauden tiloja on uraauurtava pilottihanke myös eritaustaisten museoiden yhteistyöstä. Hankkeella on jo lähtökohtaisesti kytkökset sekä julkiseen että yksityiseen puoleen, sillä Vantaan kaupunginmuseo on kunnallinen museo ja muut museot ovat säätiöpohjaisia. Hotelli- ja ravintolamuseo on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseo. Lottamuseo on sotahistoriallinen erikoismuseo, joka tallentaa ja esittelee lottien historiaa ja tutkii naisten tekemää vapaaehtoistyötä. Teatterimuseo on valtakunnallinen esittävien taiteiden, erityisesti teatterin ja tanssin erikoismuseo. Vantaan kaupunginmuseo esittelee Vantaan ja sen edeltäjien Helsingin maalaiskunnan ja Helsingin pitäjän historiaa. 

RAKKAUDEN TILOJA -NÄYTTELYT

Hotelli- ja ravintolamuseo: Nautinnon nälkä 14.2.2017–5.8.2018 
Näyttely kertoo rakkaudesta ravintolassa, oli sitten kyse rakkaudesta toiseen ihmiseen tai vaikkapa ruokaan ja juomaan. Muun muassa nälän, odotuksen, pettymyksen ja täyttymyksen kautta näyttely vetoaa kävijän tunteisiin ja tarjoaa samaistumisen kokemuksia. Näyttelyssä tulee esille myös queer-näkökulma. 

Hotelli- ja ravintolamuseon mediatiedote

Lottamuseo: Avaa Sydämesi! 14.2.2017–17.12.2017 
Näyttelyssä pohditaan lähimmäisenrakkauden ja velvollisuuden suhdetta. Siinä kerrotaan Suomen sodanaikaisista evakuoinneista auttajatahojen näkökulmasta. Näyttelyn teema on ajankohtainen erityisesti pakolaistilanteen vuoksi.

Lottamuseon mediatiedote

Teatterimuseo: Näytelty rakkaus 14.2.2017–7.1.2018 
Näyttelyssä tarkastellaan, miten rakkaus on siivittänyt esittäviä taiteita eri kulttuureissa ja eri aikoina. Ihmissuhteiden voimaa ja rakkauden merkitystä pohditaan Suomi-filmien, Shakespearen näytelmien ja venäläisen draaman kautta. 

Teatterimuseon mediatiedote

Vantaan kaupunginmuseo: Tunteiden kiitotiellä 14.2.2017–23.12.2017 
Näyttelyssä laskeudutaan tunteiden kiitotielle. Esillä ovat monenkirjavat rakkauden tunnetilat: ilo, suru, onni ja epätoivo. Monenikäisten ja -taustaisten vantaalaisten rakkaustarinoita kerrotaan niihin liittyvien esineiden, kuvien ja paikkojen kautta.

Vantaan kaupunginmuseon mediatiedote

Rakkauden tiloja -hankkeeseen liittyvät tiedustelut:
 
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
Museolehtori Merja Nummi
puh. 044 747 4106
merja.nummi@hotellijaravintolamuseo.fi
www.hotellijaravintolamuseo.fi

LOTTAMUSEO
Amanuenssi Maria Andersin
puh. 044 735 8699
maria.andersin@lottamuseo.fi
www.lottamuseo.fi

TEATTERIMUSEO
Tiedottaja Ilona Kemppainen
puh. 040 1922 304
ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi
www.teatterimuseo.fi

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
Amanuenssi Anna Kangas
puh. 050 3024 097
anna.kangas@vantaa.fi
www.vantaa.fi/kaupunginmuseo

- - -
 

I KÄRLEKENS TECKEN MÖTER VI FINLANDS JUBILEUMSÅR
 
Rum för kärlek är fyra nyländska museers – Hotell- och restaurangmuseets, Lottamuseets, Teatermuseets och Vanda stadsmuseums –  gemensamma utställnings- och evenemangshelhet i anslutning till jubileumsåret för Finlands självständighet. Självständigheten firas ofta genom att man minns krig eller statsmän, men museerna ville göra något annat. Så uppstod projektet Rum för kärlek, som firar det hundraåriga självständiga Finland genom att presentera kärlekens historia, vart och ett av museerna via sitt eget ämnesområde. Alla utställningar öppnas på vändagen 14.2.2017. Projektet har godkänts till Finland 100-programmet.
 
Betydelsen av kärlek och att man bryr sig om, kan inte nog poängteras i dagens Finland och i vår värld. Kärleken är ett känslotillstånd, som alla kan identifiera sig med, oberoende av i vilket land och i vilken kultur man vuxit upp. I fyra olika utställningar behandlas kärlekens olika sidor: kärleken till sin nästa, romantisk kärlek, kärleken till mat, kärlek på scenerna...
 
I festprojektet poängterar man kärlekens och osjälviskhetens betydelse i vårt samhälle. Förutom utställningar anordnar museerna kompletterande evenemang enskilt och gemensamt, som reella möten samt i sociala medier. Rum för kärleks webbsidor och kanaler i sociala medier har redan öppnats. Via dem kan man fördjupa sig i våra kärleksteman redan i förväg och följa med hur utställningarna färdigställs. Under webbsidornas rubrik Aktuellt berättar vi om kommande evenemang.
 
Rum för kärlek är ett banbrytande pilotprojekt också i fråga om samarbetet mellan museer med olika bakgrund. Projektet har redan från början haft kopplingar till både den offentliga och privata sektorn, eftersom Vanda stadsmuseum är ett kommunalt museum och de övriga museerna drivs av stiftelser. Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för finsk mat- och dryckeskultur. Lottamuseet är ett krigshistoriskt specialmuseum, som bevarar och presenterar lottornas historia och forskar i det frivilligarbete som kvinnor gjort. Teatermuseet är ett riksomfattande specialmuseum för utövande konstarter, i synnerhet teater och dans. Vanda stadsmuseum presenterar Vandas och dess föregångares Helsinge landskommuns och Helsinge sockens historia.
 
UTSTÄLLINGARNA RUM FÖR KÄRLEK
 
Hotell- och restaurangmuseet: Njutningslystnad 14.2.20175.8.2018
Utställningen berättar om kärlek i en restaurang, vare sig det är kärleken till en annan människa eller kärleken till mat och dryck. Via hunger, förväntningar, besvikelser och uppfyllelser vädjar utställningen till besökarens känslor och erbjuder upplevelser som man kan identifiera sig med. Av utställningen framgår även queer-synvinkeln.
 
Lottamuseet: Öppna ditt Hjärta! 14.2.201717.12.2017
I utställningen begrundar man förhållandet mellan kärleken till nästan och pliktkänslan. Där berättas om Finlands evakueringar under krigsåren via berättelser om olika organisationers hjälpverksamhet. Utställningens tema är aktuellt i synnerhet på grund av dagens flyktingsituation.
 
Teatermuseet: Spelad kärlek 14.2.20177.1.2018
I utställningen tar vi oss en titt på hur kärleken har sporrat de utövande konsterna i olika kulturer och under olika tider. De sociala relationernas kraft och kärlekens betydelse undersöks via Suomi-filmer, Shakespeares skådespel och rysk dramatik.
 
Vanda stadsmuseum: På känslornas landningsbana 14.2.2017–23.12.2017
I utställningen landar vi på känslornas landningsbana. Kärlekens brokiga känslolägen presenteras: glädje, sorg, lycka och förtvivlan. Kärlekshistorier, upplevda av vandabor i olika åldrar och med olika bakgrund, berättas via föremål, bilder och platser i anslutning till dem.
 
Förfrågningar i anslutning till projektet Rum för kärlek:

HOTELL- OCH RESTAURANGMUSEET
Museilektor Merja Nummi
tfn. 044 747 4106
merja.nummi@hotellijaravintolamuseo.fi
www.hotellijaravintolamuseo.fi

LOTTAMUSEET
Amanuens Maria Andersin
tfn. 044 735 8699
maria.andersin@lottamuseo.fi
www.lottamuseo.fi

TEATERMUSEET
Informatör Ilona Kemppainen
tfn. 040 1922 304
ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi
www.teatterimuseo.fi

VANDA STADSMUSEUM
Amanuens Anna Kangas
tfn. 050 3024 097
anna.kangas@vantaa.fi
www.vantaa.fi/kaupunginmuseo