Tunteiden elekieltä työpajoissa

Aika25.10.2017

Osana Rakkauden tiloja -yhteistyötä neljän museon pedagogit kokoontuivat ja suunnittelivat museoihin yhteisen työpajan. Sama työpaja on siis toteutettavissa jokaisessa museossa saman sisältöisenä, vaikka näyttelyt ovat erilaisia. Yhdistävä teema näyttelyissä on tietenkin rakkaus ja sitä kautta työpajan aiheeksi valikoitui tunteet ja elekieli. Halusimme suunnata työpajat erityisesti monikulttuurisille ryhmille ja päätimme toteuttaa ne maksutta rajalliselle määrälle ryhmiä.

Rakkauden tiloja -työpajassa pohditaan, miten kommunikoimme, kun emme puhu. Eleistä, ilmeistä, kehon kielestä, asenteista ja tunteista muodostuu moninaista kommunikaatiota, jota emme aina itse edes tietoisesti tule ajatelleeksi. Mitä tämä kommunikaatio kertoo meistä? Mikä on hiljaisuuden sanoma? Miten kulttuurimme vaikuttaa tähän sanattomaan viestintäämme? Miten viestimme, että olemme valmiita kohtaamaan toisen?

 

Elekieli on tunteidemme tulkki ja se koostuu eleistä ja ilmeistä, joista osa on synnynnäisiä ja osa opittuja. Opittua elekieltä on mahdollista hienosäätää ja tulkita. Kun opimme ymmärtämään, mitä eri asennot ja eleet tarkoittavat, ja tiedostamme, mitkä tavoistamme ovat opittuja ja kulttuurisidonnaisia, pienenee väärinkäsitysten mahdollisuus ja pystymme entistä paremmin viestimään ilman yhteistä kieltä.

Rakkauden tiloja -työpajan alussa käsitellään sanatonta viestintää ja kulttuurien välisiä eroja. Toiminnallisesta osuudesta osallistujat pääsevät järjestämään ja havainnoimaan erilaisia kohtaamisia. Konkreettiset harjoitteet johdattavat pohtimaan ja harjoittelemaan ennakkoluulotonta kohtaamista. Näyttelystä etsitään tunnetiloja, joita havainnollistetaan muille still-patsailla.

Rakkauden tiloja -työpajoja on nyt toteutettu Hotelli- ja ravintolamuseossa. Teatterimuseossa ja Vantaan kaupunginmuseossa työpajat on varattu täyteen, mutta Lottamuseolle pääsee vielä testaamaan rakkauden tulkitsemista ja elekielen taitojaan. Evakoista kertova näyttely sopii täydellisesti valikoidulle kohderyhmälle. Lottamuseon työpajoja voi varata myös yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville nuorille. Varaa työpaja

Kuvat: Rosaliina Munnukka